തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കാര്‍ണലൈറ്റ്ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം; ശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-ജിയോളജി-ധാതുഅന്തരീക്ഷാർദ്രതയിൽ ദ്രവിക്കുന്ന ഹാലൈഡ് ധാതു. പൊതുവേ കാണാറുള്ള നിറം വെളുപ്പാണ്.
ഓര്‍ത്തോക്ലേസ്ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം; ശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-ജിയോളജി-ധാതുപൊട്ടാസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ധാതു. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദമാക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.