തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:



ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആവി ടര്‍ബൈന്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം; സാങ്കേതികവിദ്യ-എന്‍ജിനീയറിങ്-ഇലക്ട്രിക്കല്‍ആവിയില്‍ അന്തര്‍ലീനമായ താപോര്‍ജത്തെ ചാലകോര്‍ജമായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് യാന്ത്രികശക്തി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രസംവിധാനം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.