തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആള്‍മാറാട്ടംമാനവികം-നിയമം; സാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം-മലയാളംമറ്റൊരാളാണെന്നു നടിക്കല്‍ എന്നര്‍ഥം. മലയാളത്തില്‍ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ ഗദ്യകഥാ നിബന്ധങ്ങളിലൊന്നിന്റെ പേരും ആള്‍മാറാട്ടം എന്നാണ്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.