തിരയൽ


പുതിയ തിരയൽ

ഫലങ്ങൾ 6561-6569/ 6569 (തിരയൽ സമയം: 0.006 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗങ്ങൾ:

വിഭാഗം / ഉപ വിഭാഗംഎണ്ണം
കായികം46

തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഖരങ്ങൾ:

ശേഖരംഎണ്ണം
ആഘോഷം3

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അബ്രഹാമികള്‍മിത്തോളജി - ക്രിസ്തുമതംരണ്ടുവിഭാഗം ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംജ്ഞ.
അന്തര്‍ദേശ ഗതാഗതംമാനവികം - സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം - ഗതാഗതംഒരു രാജ്യത്തിനകത്തുമാത്രമുള്ള ഗതാഗതം. മനുഷ്യരാശിയുടെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് അനുപേക്ഷണീയ ഘടകമാണ് ഇത്.
അഭിജിത്ത്പലവക - ജ്യോതിഷംജ്യോതിഷത്തിലെ മുഹൂർത്തവിഷയങ്ങളിൽ വ്യവഹരിക്കപ്പെടാറുള്ളതും 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽത്തന്നെ അന്തർഭവിക്കുന്നതുമായ അധികനക്ഷത്രം. ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അവസാനപാദവും തിരുവോണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 4 നാഴികയും ചേർന്ന 19 നാഴിക സമയമാണ് അഭിജിത്ത്.
ഏബിസി ശക്തികള്‍മാനവികം - രാഷ്ട്രമീമാംസ - തെക്കേ അമേരിക്ക - അര്‍ജന്റീന; മാനവികം - രാഷ്ട്രമീമാംസ - തെക്കേ അമേരിക്ക - ബ്രസീല്‍; മാനവികം - രാഷ്ട്രമീമാംസ - തെക്കേ അമേരിക്ക - ചിലിഒരു സംജ്ഞ. അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, ചിലി എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയധാരണയെ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഒലിഗോസീന്‍ശാസ്ത്രം - ഭൗമശാസ്ത്രം - യുഗംഭൗമായുസ്സിലെ ഒരു യുഗം. സിനോസോയിക് മഹാകല്പത്തിലെ ടെർഷ്യറി കല്പത്തിൽ പഴക്കം കൊണ്ടു മൂന്നാമതു നില്ക്കുന്ന യുഗം. 360 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആരംഭിച്ച് 150 ലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇത് നീണ്ടുനിന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഒഫ്‌ ഇന്ത്യ (ECIL)സാങ്കേതികവിദ്യ-വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ; കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് - സ്ഥാപനം - ഇന്ത്യഇലക്ട്രോണിക രംഗത്ത്‌ ഭാരതത്തിന്‌ സ്വയംപര്യാപ്‌തത നല്‌കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം.
democlassificationDEscription
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.