തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 31-40/ 52 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കരുണാകരന്‍ നായര്‍, വെള്ളംകുളംജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാളസാഹിത്യകാരൻ. ബാലവിജ്ഞാനകോശങ്ങൾ, ലേഖനം, ചെറുകഥ, ജീവചരിത്രം എന്നിവ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണവാരിയര്‍, ചുനക്കരജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാളകവി. സംസ്കൃത ചമ്പുക്കളുടെ വിവർത്തകൻ
കല്യാണിയമ്മ, ടി.സി.ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംപത്രാധിപയും സാഹിത്യകാരിയും.
ഉണ്ണിരാജാ, സി.ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമാർക്‌സിസ്റ്റ്‌ സൈദ്ധാന്തികൻ. മലയാള സാഹിത്യകാരൻ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു. തൂലികാനാമം രാജൻ.
കല്യാണിയമ്മ, ബി.ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള സാഹിത്യകാരി.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ, തെക്കേക്കുന്നത്ത്ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംകവയിത്രിയും പത്രാധിപയും.
അക്ബര്‍ കക്കട്ടില്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള കഥാകൃത്തും അധ്യാപകനും. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരിജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംആധുനിക മലയാള കവി. യോഗക്ഷേമ സഭ, ആകാശവാണി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണാരന്‍, തത്തജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംമലയാള ഗദ്യസാഹിത്യകാരനും വിവര്‍ത്തകനും.
ഔവാടുതുറ അയ്യിപ്പിള്ള ആശാന്‍ജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-മലയാളംപ്രാചീന മലയാളകവി. രാമകഥപ്പാട്ടിന്റെ കർത്താവ്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.