തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 11-20/ 39 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇന്ദിരാഗാന്ധിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷയുമായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ്.
ആന്റണി, എ. കെ.ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യമുന്‍ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും.
അഹമ്മദ്, മുസഫര്‍ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടി (മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്) നേതാവ്.പലതവണ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഇമാം, സെയ്‌ദ്‌ ഹസന്‍ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരനേതാവ്.
ഈശ്വരശരണ്‍ മുന്‍ഷിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളിലൊരാളും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവും.
ഇള ഗാന്ധിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഗാന്ധിജിയുടെ പൗത്രിയും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയും.ഗാന്ധി ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകയാണ് ഇള.
ഉജ്ജല്‍സിങ്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യസിക്കുനേതാവും തമിഴ് നാട്ടിലെ മുന്‍ ഗവര്‍ണറും
കസ്തൂരിരംഗ, അയ്യങ്കാര്‍ എസ്.ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യ; ജീവചരിത്രം-ജേർണലിസം-ഇന്ത്യഇന്ത്യയിലെ പത്രപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും.
കാഞ്ച ഐലയ്യജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യദലിത് ബഹുജൻ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും.
കാന്‍ഷിറാംജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.