തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-10/ 21 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആല്‍ബുമിനോയ്ഡുകള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംഒരിനം പ്രോട്ടീനുകള്‍. ഇതൊരു ജന്തുപ്രോട്ടീനാണ്.
ഇന്‍വെര്‍ട്ടേസ്ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംകാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എന്‍സൈം.
ആല്‍ക്കഹോള്‍ മെറ്റബോളിസംശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംശരീരത്തിനകത്ത് ആല്‍ക്കഹോളിന് വന്നുചേരുന്ന രാസപരിവര്‍ത്തനം
ആല്‍ഡോസ്റ്റിറോണ്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംഒരു സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണ്‍
ആല്‍ബുമീനുകള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംജലലേയങ്ങളായ ഒരിനം പ്രോട്ടീനുകള്‍. എല്ലാ ജീവികളിലും ഇതു കാണുന്നു
കാല്‍സിറ്റോണിന്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംഒരു ഹോര്‍മോണ്‍. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കാല്‍സിഫെറോള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രം; പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ചികിത്സജീവകം D യുടെ ഒരു വിഭാഗം. ഗുണധർമം, ഉപയോഗം എന്നിവയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആംഫിറ്റമിന്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംഒരു രാസപദാർഥം. കേന്ദ്രനാഡീവ്യൂഹത്തെ സമർഥമായി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു.
അലിസാറിന്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംമഞ്ചെട്ടി എന്ന ചെടിയുടെ വേരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചായം.
കരോട്ടിന്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംഒരു വർണകം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.