ഉപയോക്താവിന്‍റെ രജിസ്റ്റ്റേഷൻ

താഴെ കാണുന്ന ബോക്സില്‍ താങ്കളുടെ ഇ-മെയില്‍ അഡ്രസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തി 'രജിസ്റ്റര്‍' ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് സന്ദേശം നൽകുക.