വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > രസതന്ത്രം >

ജൈവരസതന്ത്രം

ശേഖരം - ഹോം

സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്
 
 
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആല്‍ബുമിനോയ്ഡുകള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംഒരിനം പ്രോട്ടീനുകള്‍. ഇതൊരു ജന്തുപ്രോട്ടീനാണ്.
ഇന്‍വെര്‍ട്ടേസ്ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംകാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന എന്‍സൈം.
ആല്‍ക്കഹോള്‍ മെറ്റബോളിസംശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംശരീരത്തിനകത്ത് ആല്‍ക്കഹോളിന് വന്നുചേരുന്ന രാസപരിവര്‍ത്തനം
ആല്‍ഡോസ്റ്റിറോണ്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംഒരു സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണ്‍
ആല്‍ബുമീനുകള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രംജലലേയങ്ങളായ ഒരിനം പ്രോട്ടീനുകള്‍. എല്ലാ ജീവികളിലും ഇതു കാണുന്നു
കാന്‍ഥറിഡിന്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രംഒരുതരം സ്‌പാനിഷ്‌ വണ്ടില്‍നിന്നു നിഷ്‌കര്‍ഷണം ചെയ്‌തെടുക്കുന്ന ടെര്‍പിനോയിഡ്‌ എന്ന രാസവസ്‌തു. നിർമാണം, ഉപയോഗം എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
ആന്റിസെപ്‌റ്റിക്കുകള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവ രസതന്ത്രംപദാർഥങ്ങൾ ചീയുന്നതിനു കാരണഭൂതങ്ങളായ അണുജീവികളെ നശിപ്പിക്കുകയോ അവയുടെ വളർച്ച തടഞ്ഞുനിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ.
ആന്റിഹിസ്റ്റമീനുകള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവ രസതന്ത്രംഔഷധങ്ങൾ. ശരീരത്തിൽ ഹിസ്റ്റമീൻ എന്ന രാസവസ്തുവിന്റെ പ്രഭാവത്തെ തടയുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവ രസതന്ത്രംഅണുജീവികളാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ഇതര ജീവാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയോ അവയുടെ വളർച്ച തടയുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായ രാസപദാർഥങ്ങൾ.
ആന്റിമെറ്റബൊളൈറ്റുകള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവ രസതന്ത്രംജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചയാപചയങ്ങളിൽ-മെറ്റബോളിസത്തിൽ-പങ്കുചേരുന്ന പദാർഥങ്ങളെ അവയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും തടയുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ.