വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗമശാസ്ത്രം > ജിയോളജി >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കയോലിന്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-ജിയോളജി- ഖനിജംവെളുത്തയിനം കളിമണ്ണ്. വളരെയധികം വ്യാവസായികപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഖനിജം. അതിസാരം, വയറുപെരുക്കം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിവിധി.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.