വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗമശാസ്ത്രം > ജിയോളജി >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഓര്‍ മൈക്രോസ്കോപ്പിശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-ജിയോളജി-അയിര്സാമ്പത്തിക ഭൂവിജ്ഞാനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പഠനവിഷയം. അതാര്യമായ അയിരുകളുടെ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെയുള്ള പഠനം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.