വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇലക്‌ട്രോസ്‌കോപ്പ്‌ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ഉപകരണംവൈദ്യുത ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അവ ഋണമോ ധനമോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം.
ഓട്ടോക്ലേവ്ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ഉപകരണംപ്രഷർകുക്കർപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹനിർമ്മിതമായ ഒരു പാത്രം. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വിശദമാക്കുന്നു.
കൂളിഡ്ജ് ട്യൂബ്ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ഉപകരണംഎക്സ് രശ്മികളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം. ട്യൂബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്ത്വം ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുന്നു.
കാലിപ്പേഴ്‌സ്‌ (വെര്‍ണിയര്‍)ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ഉപകരണംതാരതമ്യേന ചെറിയ വസ്‌തുക്കളുടെ നീളം, വീതി, കനം എന്നീ പരിമാണങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം. വെര്‍ണിയര്‍ തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഘടന, മാപനരീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.