വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-5/ 5 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഉത്രട്ടാതിശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ജ്യോതിശാസ്ത്രം; ജ്യോതിഷംജ്യോതിഷത്തിലെ ഇരുപത്തേഴു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയാറാമത്തേത്‌. ആന്‍ഡ്രോമീഡ എന്ന താരാകദംബ (Nebula)ത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണിത്.
ഉത്രംശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം; ജ്യോതിഷംജ്യോതിഷവിധിയനുസരിച്ചുള്ള ഇരുപത്തേഴു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തേത്.
കര്‍ക്കടകംജ്യോതിഷം; ശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രംരാശിചക്രത്തിലെ നാലാമത്തെ രാശി. കാന്‍സര്‍ എന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ പാശ്ചാത്യനാമം. ഈ രാശിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉത്രാടംശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം; ജ്യോതിഷംജ്യോതിഷത്തിലെ ഇരുപത്തേഴു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തേത്. ധനു താരാവ്യൂഹത്തിൽപ്പെടുന്ന ചാന്ദ്രഗണം.
കുംഭംശാസ്ത്രം-ഭൗതികം-ജ്യോതിശാസ്ത്രം; ജ്യോതിഷംജ്യോതിശ്ചക്രത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാശി. ഇംഗ്ലീഷില്‍ അക്വാറിയസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.