വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-7/ 7 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അഗ്രോബാക്ടീരിയംശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-മൈക്രോബയോളജിബാക്ടീരിയാവിഭാഗത്തിലെ യൂ ബാക്ടീരിയേല്‍സ് ഗോത്രത്തില്‍പ്പെടുന്ന റൈസോബിയേസി കുടുംബത്തിലെ ഒരു ജീനസ്.
ആക്റ്റിനോമൈസീറ്റുുകള്‍ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-മൈക്രോബയോളജിശാഖകളോടുകൂടിയ ഏകകോശജീവികളുടെ ഒരു സമൂഹം.
എന്റെറോബാക്റ്റീരിയേസീശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-മൈക്രോബയോളജിയൂബാക്റ്റീരിയേൽസ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്റ്റീരിയകളുടെ ഒരു ഗോത്രം.
അസ്കോമൈസീറ്റ്സ്ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-മൈക്രോബയോളജിഒരു പ്രധാന ഫംഗസ് വര്‍ഗം.
എബോളശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-മൈക്രോബയോളജിഹെമറേജിക് ഫീവറിനു കാരണമായ ആര്‍.എന്‍.എ. വൈറസ്.
ഓയ്ഡിയംശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-മൈക്രോബയോളജിചിലയിനം ഫംഗസ്സുകളിലെ പ്രത്യുത്പാദന ഉപാധി.
എസ്ചെറിഷ്യകോളിശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-മൈക്രോബയോളജിഒരിനം ബാക്റ്റീരിയ. വൻകുടലിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.