വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അപ്പപ്രയുക്തശാസ്ത്രം - വൈദ്യശാസ്ത്രം - ആയുര്‍വേദം - ഔഷധംഒരു വാർഷിക ഔഷധി. നായ് തുളസി എന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു. ശാ.നാ. അജിറേറ്റം കോനിസോയിഡ്സ്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.