വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ശാസ്ത്രം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആവണക്ക്ശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംയൂഫോര്‍ബിയേസീ (Euphorbiaccae) സസ്യകുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു വാര്‍ഷികസസ്യം. ശാസ്ത്രനാമം. റിസിനസ് കോമ്യൂണിസ്
ആവില്‍ശാസ്ത്രം-സസ്യശാസ്ത്രംഒരു ചെറുവൃക്ഷം. ശാസ്തനാമം. ഇലിയോകാര്‍പസ് സെറാറ്റസ്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.