വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ശാസ്ത്രം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അമേരിക്കന്‍ കാട്ടുപോത്ത്ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംവന്യജന്തു. ബോവിഡേ എന്ന ജന്തു കുുടുംബത്തിൽപെടുന്നു. ശാ.നാ. ബൈസൺ ബൈസൺ.
അസുരത്താന്‍ശാസ്ത്രം-ജീവശാസ്ത്രം-ജന്തുശാസ്ത്രംഒരു ചെറുപക്ഷി. ശാ.നാ. ടെഫ്രോഡോര്‍ണിസ് പോണ്ടിസെറിയാനസ്. കേരളത്തില്‍ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.