വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ശാസ്ത്രം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഒമര്‍ ഖയ്യാംജീവചരിത്രം-സാഹിത്യം-കവി-പേര്‍ഷ്യ; ജീവചരിത്രം-ശാസ്ത്രം-ഗണിതംപേർഷ്യൻ കവി, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ, തത്ത്വജ്ഞാനി, ജ്യോതിഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ. വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ പ്രതിപാദ്യം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.