വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കപിലന്‍മാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-ഇന്ത്യ; മിത്തോളജി-ഹിന്ദുമതം1. സാംഖ്യദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് 2. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ 3. സൂര്യന്‍, ശിവന്‍, വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ പര്യായങ്ങള്‍.
അന്യഥാഖ്യാതിമാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-ഇന്ത്യഭാരതീയ മിഥ്യാസിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്ന്. ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനെയാണ് അന്യാഥാഖ്യാതി എന്നു പറയുന്നത്.
ഉദയനാചാര്യന്‍മാനവികം-തത്ത്വചിന്ത-ഇന്ത്യപ്രാചീന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ശക്തനായ പ്രവക്താവ്. ഉദയകരൻ, ഉദയാകരൻ, ഉദയങ്കരൻ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.