വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഉദ്യോഗമണ്ഡല്‍മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-വ്യവസായം-കേരളംകേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായമേഖല. ഇന്ത്യൻ അലൂമിനിയം കമ്പനി സ്ഥാപിതമായതോടെയാണ് ഈ പ്രദേശം വ്യവസായവത്കരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്കു നീങ്ങിയത്.
അമ്പലമേട്മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-വ്യവസായം-കേരളംഒരു വ്യവസായകേന്ദ്രം. കൊച്ചീനഗരത്തില്‍നിന്നും 19 കി.മീ. കിഴക്കാണ്. ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ദൃശ്യം അവിടെയുള്ള കൃത്രിമതടാകമണ്.
അമ്പലമുകള്‍മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-വ്യവസായം-കേരളംഒരു വ്യവസായകേന്ദ്രം. തൃപ്പൂണിത്തുറ പഞ്ചായത്തില്‍പ്പെട്ട ഇത് എറണാകുളത്തുനിന്നും 16 കി.മീ. കിഴക്കുമാറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ഈ സ്ഥലം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.