വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഉത്‌പാദനക്ഷമതമാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-വ്യവസായംഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചരക്കുത്‌പാദനത്തിന്റെ അളവ്‌.
ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായംമാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-വ്യവസായംമോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വ്യവസായങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് പൊതുവായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പദം.
കളിമണ്‍ വ്യവസായംമാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-വ്യവസായംകളിമണ്ണുകൊണ്ട് വിവിധതരം ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന വ്യവസായം.
കുടില്‍ വ്യവസായങ്ങള്‍മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-വ്യവസായംവീടുകളിൽ വച്ചുതന്നെ ഉത്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ലഭ്യമാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ. ചെറുകിട കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ, കോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.