വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-5/ 5 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആയുധ നിയന്ത്രണംമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഉടമ്പടിഒരു രാജ്യാന്തര നിയന്ത്രണം. ആയുധങ്ങളുടെ വികാസം, ഉത്പാദനം, സംഭരണം, വ്യാപനം, ഉപയോഗം എന്നിവയ്ക്കുമേലുള്ള നിയന്ത്രണം
ആയുധനിയമംമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഉടമ്പടിആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമം.
ആന്‍സൂസ്‌ കൗണ്‍സില്‍മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഉടമ്പടിഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന. ആസ്റ്റ്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, യു.എസ് എന്നീ മൂന്നു രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് 1951-ൽ രൂപവത്കരിച്ചു.
ആസിയാന്‍ കരാര്‍മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഉടമ്പടിദക്ഷിണ പൂര്‍വേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ച സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരക്കരാര്‍. ഈ കരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലം, കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍, പ്രത്യാശയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും തുടങ്ങിയവ വിശദമാക്കുന്നു
ആംഗ്ലോ-ഫ്രഞ്ച് സൗഹൃദധാരണമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഉടമ്പടിഒരു സൗഹൃദധാരണ. ഗ്രേറ്റ്ബ്രിട്ടനും ഫ്രാന്‍സും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ശത്രുതയും അവസാനിപ്പിച്ച ധാരണ.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.