വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്‌ഗ്രഥന പുരസ്‌കാരംമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യ-പുരസ്കാരംഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്‌മരണാർഥം ഇന്ത്യന്‍ നാഷണൽ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്‌കാരം. 1985 മുതൽ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ അവാർഡ്‌ നൽകിവരുന്നു.
ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമ്മാനംമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യ-പുരസ്കാരംസമാധാനം, വികസനം, മനുഷ്യരാശിക്ക്‌ ഉപയോഗപ്രദമായ ശാസ്‌ത്രനേട്ടങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അന്തരാഷ്‌ട്രതലത്തിൽ നിസ്‌തുലസേവനങ്ങള്‍ നല്‌കിയ വ്യക്തിയ്ക്കോ, സംഘടനയ്‌ക്കോ നല്‌കിവരുന്ന പുരസ്‌കാരം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.