വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അമേരിക്കന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംഘടനമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-അമേരിക്ക-സംഘടനഅമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രൂപീകൃതമായ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന. ആസ്ഥാനം: വാഷിങ്ടൺ. 35 അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളാണ് സംഘടനയിലുള്ളത്.
കൂ ക്ളക്സ് ക്ളാന്‍മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-അമേരിക്ക-സംഘടനഒരു രഹസ്യസംഘടന. അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനുശേഷമുള്ള പുനർനിർമാണ കാലത്ത് യു.എസ്സിലെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആവിർഭവിച്ചതാണിത്.
ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഒഫ് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ്സ് (ഒ.എ.എസ്.)മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-അമേരിക്ക-സംഘടനപശ്ചിമാർധഗോളത്തിലെ 23 സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് 1948 ഏ. 29-നു രൂപവത്കരിച്ച ഒരു സംഘടന. ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, സമിതികൾ എന്നിവയും പരാമർശിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.