വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ജീവചരിത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-10/ 38 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആനേ, എം.എസ്.ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാവ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അശോകമേത്തജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ ദേശീയ നേതാവ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അല്ലാടി ക‌ൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യര്‍ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു നിയമപണ്ഡിതൻ
ആന്‍ഡ്രൂസ്, സി.എഫ്.ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര നേതാവ്. ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
ആസാദ്, ചന്ദ്രശേഖര്‍ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ വിപ്ലവകാരി
ആസഫ് അലിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ ദേശീയ നേതാവ്
ആനന്ദമോഹന്‍ ബോസ്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേതാവ്. ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ നേതാവ്. വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ.
കരണ്‍സിംഗ്ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യരാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും സാഹിത്യകാരനും.
ഉത്തമ്‌സിങ്‌ജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായിത്തീർന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരി.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിജീവചരിത്രം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ഇന്ത്യഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷയുമായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.