വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഒന്നാം ലോകയുദ്ധംമാനവികം-ചരിത്രം-യുദ്ധം1914 ആഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ 1918 നവംബർ 11 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ആഗോളയുദ്ധം
അജിന്‍ കോര്‍ട്ടുയുദ്ധംമാനവികം-ചരിത്രം-യുദ്ധം; മാനവികം-ചരിത്രം-ഇംഗ്ലണ്ട്; മാനവികം-ചരിത്രം-ഫ്രാൻസ്ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ഉത്തര ഫ്രാൻസിലെ പാസ്-ദെ-കലേ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമമായ അജിൻ കോർട്ടിൽവച്ച് 1415 ഒക്ടോബർ 25-ന് നടത്തിയ യുദ്ധം. ഇത് ശതവത്സരയുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു.
കുരിശുയുദ്ധങ്ങള്‍മാനവികം-ചരിത്രം-യുദ്ധംപതിനൊന്നാം ശതകത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ (1095) പോപ്പിന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് പശ്ചിമയൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ ജനങ്ങളും പ്രഭുക്കന്മാരും നേതാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ജെറുസലേം തുർക്കികളുടെ പക്കൽ നിന്നു വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കുരിശിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.