വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആറ്റിങ്ങല്‍ കലാപംമാനവികം-ചരിത്രം-ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ1721-ൽ ആറ്റിങ്ങലിനടുത്ത് അഞ്ചുതെങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കച്ചവടക്കാരും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ.
കാണ്‍പൂര്‍ ഗൂഢാലോചനമാനവികം-ചരിത്രം-ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ; മാനവികം-നിയമം-ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യഎം.എൻ. റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദ്യകാല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ എടുത്ത കേസ്
കമ്യൂണല്‍ അവാര്‍ഡ്മാനവികം-ചരിത്രം-ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യദലിത്-ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ റാംസെ മാക്ഡൊനാൾഡ് എകപക്ഷീയമായി 1932 ആഗ. 16-ന് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.