വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അഫ്ഗാന്‍ യുദ്ധങ്ങള്‍മാനവികം-ചരിത്രം-അഫ്ഗാനിസ്താന്‍-യുദ്ധം; മാനവികം-ചരിത്രം-ബ്രിട്ടന്‍-യുദ്ധംഅഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ. യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം, പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ എന്നിവ പരാമർശിക്കുന്നു.
ആസ്റ്റ്രിയന്‍ പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശയുദ്ധംമാനവികം-ചരിത്രം-ആസ്റ്റ്രിയ-യുദ്ധം; മാനവികം-ചരിത്രം-ബ്രിട്ടന്‍-യുദ്ധംആസ്റ്റ്രിയയും ബ്രിട്ടനും ഒരു ഭാഗത്തും പ്രഷ്യ, ഫ്രാന്‍സ്, സ്പെയിന്‍, ബവേറിയ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ മറുവശത്തുമായി നടന്ന യുദ്ധം. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും യുദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വപ്രതിപാദനം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.