വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > ചരിത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-5/ 5 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആര്‍സിനോമാനവികം-ചരിത്രം-ഈജിപ്ത്പ്രാചീന ഈജിപ്തിലെ ടോളമിയുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട നാല് റാണിമാർ ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
ആമെനെംഹറ്റ്മാനവികം-ചരിത്രം-ഈജിപ്ത്ഈജിപ്തിലെ 12-ാം വംശത്തിലെ നാലു ഫറോവന്മാർ
കല്കഷന്തിമാനവികം-ചരിത്രം-ഈജിപ്ത്എ.ഡി. 14-ഉം 15-ഉം ശതകങ്ങളിൽ ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതര്‍.
ആമെന്‍ഹോടെപ്മാനവികം-ചരിത്രം-ഈജിപ്ത്ഈജിപ്‌തിലെ 18-ാം വംശത്തിലെ നാല്‌ ഫറോവന്മാരും മറ്റുചിലരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈജിപ്‌ഷ്യന്‍ സംസ്‌കാരംമാനവികം-ചരിത്രം-ഈജിപ്ത്പ്രാചീന ഈജിപ്തിൽ നൈൽനദിയുടെ തീരത്ത് ഉടലെടുത്ത സംസ്കാരം. ഇവിടുത്തെ ഗാർഹികജീവിതം, ആടയാഭരണങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ, വിനോദങ്ങൾ, രാജാവ്, കലകളും കരകൗശലങ്ങളും, മതവിശ്വാസങ്ങൾ, മരണാനന്തര ജീവിതം, ലേഖനവിദ്യയും സാഹിത്യവും ശാസ്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.