വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ജീവചരിത്രം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അഗതോണ്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Agathon
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ഗ്രീക്ക് നാടകകൃത്തും കവിയും. വിഖ്യാതനാടകകൃത്തായിരുന്ന യൂറിപിഡീസിന്റെയും ചിന്തകനായ പ്ലേറ്റോയുടെയും ഉറ്റ മിത്രമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരന്തനാടകരചനാവൈദഗ്ധ്യത്തെ അരിസ്റ്റോട്ടൽ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 416-ൽ ഡിയോനൈഷ്യാക്കിൽ നടന്ന കലോത്സവത്തിലെ ശോകാന്തകാവ്യരചനാ മത്സരത്തിൽ അഗതോൺ വിജയം വരിച്ചു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ജീവചരിത്രം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 12.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview