വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ആചാരാനുഷ്ഠാനം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അങ്കോര്‍വാത്മതം-ഹിന്ദുമതം; ഭൂവിജ്ഞാനം-പ്രദേശം-കംബോഡിയഒരു ഹൈന്ദവ ദേവാലയം. ഇന്നത്തെ കംബോഡിയയുടെ വടക്കുഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിലാണ് നഗരവും ദേവാലയവും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. പ്രാചീന കംബോഡിയന്‍ കലയുടെ ഒരു നല്ല മാതൃകയായ ഈ ക്ഷേത്രശില്പം പണി കഴിപ്പിച്ചത് സൂര്യവര്‍മന്‍ രണ്ടാമനാണ്.
അഷ്ടമിരോഹിണിമതം-ഹിന്ദുമതം; ആചാരാനുഷ്ഠാനം-ഹിന്ദുമതംചിങ്ങമാസത്തിൽ കൃഷ്ണപക്ഷാഷ്ടമിയും രോഹി‌ണി നക്ഷത്രവും ചേർന്നുവരുന്ന ദിവസം.
ആര്യന്‍ആചാരാനുഷ്ഠാനം; മതം-ഹിന്ദുമതംകേവലം നൈതികമായ അർഥത്തിൽ ആര്യൻ എന്നതിന് മഹാകുലൻ, കുലീനൻ, സഭ്യൻ, സജ്ജനം, സാധു എന്നീ അർഥങ്ങളാണുള്ളത്.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.