സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ് 118

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ് 4 6 5 7 8 5 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
karbon-monoxide.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 47
Germany 29
Ukraine 22
United Kingdom 9
Italy 5
United Arab Emirates 1
Canada 1
EU 1
France 1
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 6
Seattle 6
Milan 5
Houston 2
Southend 2
Al Ain 1
Alameda 1
Ashburn 1
Fairfield 1