വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അപ്സരസ്സ്മിത്തോളജി-ഹിന്ദുമതംദേവലോകത്തിലെ സുന്ദരിമരായ നർത്തകികൾ. വായുപുരാണം പതിനാല് അപ്സര ഗണങ്ങളെയും ഹരിവംശം ഏഴുഗണങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുന്നു.
ആര്യാവര്‍ത്തംമതം-ഹിന്ദുമതം; മിത്തോളജി-ഹിന്ദുമതംആര്യന്മാരുടെ നിവാസസ്ഥലം.
ഋഗ്വേദംമതം-ഹിന്ദുമതം; മിത്തോളജി-ഹിന്ദുമതംഭാരതീയ കൃതി. അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥം
അശ്വത്ഥാമാവ്മിത്തോളജി-ഹിന്ദുമതംഭാരതീയ പുരാണപ്രസിദ്ധരായ ‌ഏഴുചിരംജീവികളിലൊരാൾ. മഹാഭാരതകഥ അനുസരിച്ച് ദ്രോണാചാര്യർക്കു കൃപിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണിദ്ദേഹം. ഭാരതകഥയിലെ മറ്റൊരു അശ്വത്ഥാമാവാണ് മാളവരാജാവായ ഇന്ദ്രവർമന്റെ ആന. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ജനനം, ഭാരതകഥയിലുള്ള സ്ഥാനം തുടങ്ങിയവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.