വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം > സമുദ്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കുറോഷിവോ പ്രവാഹംഭൂവിജ്ഞാനം-സമുദ്രം-ജലപ്രവാഹം-ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം-ഉത്തര പസിഫിക്ഉത്തര പസിഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം. ജപ്പാന്‍ ദ്വീപ സമൂഹത്തിന്റെ കിഴക്കേതീരത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.