വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം > സമുദ്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബാസമുദ്രംഭൂവിജ്ഞാനം-സമുദ്രം-ഇന്ത്യ-തമിഴ് നാട്ഒരു താലൂക്ക്. തമിഴ് നാട് സംസ്ഥാനത്തെ തിരുനല്‍വേലി ജില്ലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.മലകള്‍ നിറഞ്ഞ് നിമ്നോന്നതമാണ് ഭൂപ്രകൃതി.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.