വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > പലവക > പലവക-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അങ്കംസാഹിത്യം-പൗരസ്ത്യം; കല-നാടകം; പലവക - സൈനികം - കേരളം - അയോധനമുറഭാഷ, സാഹിത്യം, കല, ചരിത്രം എന്നിവയില്‍ വ്യത്യസ്ത അര്‍ഥവിവക്ഷകളില്‍ അങ്കം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.