വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > കല > സിനിമ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-1/ 1 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോകല- സിനിമ-കേരളം-സ്ഥാപനംകേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര നിർമാണസ്ഥാപനം. വെള്ളിനക്ഷത്രം ആണ് ഉദയായിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ചലച്ചിത്രം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.