വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മതം > ഹിന്ദുമതം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അഗ്രപൂജ
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: രാജസൂയ യാഗത്തിലെ ഒരു ചടങ്ങ്. യാഗത്തിൽ വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ളവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാൾക്ക് ആദ്യം പൂജ ചെയ്യുന്നതാണിത്. മഹാഭാരതത്തിൽ പരാമർശമുള്ള അഗ്രപൂജയെപ്പറ്റിയും ആധുനികകാലത്തുള്ള അതിന്റെ പ്രയോഗത്തെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ഹിന്ദുമതം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 11.5 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview