വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മതം > ക്രിസ്തുമതം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അപ്പോളജറ്റിക്സ്
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Apologetics
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ക്രിസ്തുമതം സ്വരക്ഷയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവശാസ്ത്രശാഖ. 'രക്ഷാർഥം സംസാരിക്കുക' എന്നാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന പദത്തിനർഥം. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഈ ശാഖ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ക്രിസ്തുമതം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 17 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview