വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മതം > ക്രിസ്തുമതം >

താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം: അപ്പോസ്തലന്മാര്‍
മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾ: Apostles
ലേഖകൻ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം പത്രാധിപ സമിതി
പ്രസിദ്ധീകരണ തിയതി: 2007
പ്രസാധകർ: കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംഗ്രഹം: ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അധികാരം നേരിട്ടു ലഭിച്ചവർ. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പരിശീലനവും ഉപദേശവും ലഭിച്ചവരാണ് ഇവർ. അപ്പോസ്തലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നരീതി, എണ്ണത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത, ദൗത്യം, നേതൃത്വസ്ഥാനം, ഇവരുടെ മാതൃക എന്നിവ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഖരം: ക്രിസ്തുമതം

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ:(Files in This Item:)

ഫയൽ നമ്പർ വിവരണം Sizeഫോർമാറ്റ്‌
1 22 KBMicrosoft Wordഡൗണ്‍ലോഡ് Preview