സൂചിക അനുസരിച്ച് നോക്കുക > ശീർഷകം > അംബാനി, അനില്‍

പോവുക: 0-9 അം അഃ
or ആദ്യത്തെ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ എന്റർ ചെയ്യുക:   
ഫലങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം തരം തിരിക്കുക: ക്രമം: ഫലങ്ങൾ / പേജ് ലേഖകൻ / റെക്കോർഡ്‌:
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അംബാനി, അനില്‍ജീവചരിത്രം-മാനവികം-സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-ഇന്ത്യഇന്ത്യന്‍ വ്യവസായപ്രമുഖന്‍. റിലയന്‍സ് ക്യാപ്പിറ്റലിന്റെയും ഇന്‍ഫോകോമിന്റെയും ചെയര്‍മാനായും റിലയന്‍സ് എനര്‍ജി ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യന്‍ ധനികരില്‍ 3-ാം സ്ഥാനക്കാരനാണ്
ഫലങ്ങൾ 1 to 1 of 1